OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

 

 

 

 

 


Spoštovani!

Na tej strani je predstavljen Občinski prostorski načrt MOL,
ki je bil objavljen  v Uradnem listu RS, št. 78/10, dne 8.10.2010.

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana - strateški del      Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

OPOZORILO!
Na tem mestu predstavljeni Občinski prostorski načrt MOL ne zajema kasnejših sprememb in dopolnitev.

Aktualni podatki so na portalu URBINFO.

 

 

 

Copyright © MOL Oddelek za urejanje prostora, 2010